Vi är den företagsmäklare Du behöver!

För Dig som bestämt Dig för att sälja erbjuder vi en helhetsservice där vi tar hand om hela säljprocessen och arbetar som projektledare genom hela affären från början till slut. När vi tar hand om ett nytt uppdrag går vi tillsammans med Dig som Säljare igenom verksamheten, vi går igenom ekonomin, vi går igenom ev. myndighetsunderlag samt går igenom hyresavtalets villkor. Det är viktigt att vi är så väl insatta i verksamheten som det är absolut möjligt eftersom vi företräder Dig som Säljare. När allt är väl genomgånget kommer vi gemensamt fram till en värdering och en prislapp på företaget. Antingen Säljer Du rörelsen/inkråm eller verksamhetens aktier. Vår ambition är att alltid arbeta mot en bra affär för både Säljare och Köpare.

Vår kompetens

  • Vi har många företagsöverlåtelser bakom oss, både inkråms- och aktieöverlåtelser
  • Vi har god marknadskännedom
  • Vi har ett gigantiskt intressentregister
  • Vi arbetar seriöst och aktivt uppsökande
  • Vi har stor Kunskap gällande ekonomi och företagsledning

Våra uppdragsgivare är

  • Hotell 
  • Vandrarhem/camping
  • Restaurang och café
  • Övriga tjänsteföretag och Handel/Butik 
  • E-handelsföretag

Kontakta oss för mer information

Unni Ströberg
Unni Ströberg
Tel: 031-788 05 31
Mob: 070-788 05 31
Email: unni@avansera.se