Avansera informerar Hotellet på Marstrand såldes snabbt.

2019-02-06